en-UShe-IL
You are here:   Restricted > Prices

לבקשת ייעוץ, תמיכה, או הצעת מחיר ראשונה


1. על מנת שאוכל לחבר אותך למערכת הלקוחות ולאפשר לצפות במחירון/הצעת המחיר המתאימה אנא העבר אלי את הפרטים הבאים כדי שאוכל לפתוח עבורך משתמש חדש, או בצע רישום למערכת:
User Name, First Name, Last Name, Display Name, Email Address, Password, phone
2. כמה נקודות כלליות:
* תמיכה נעשית לפי מסלולים שונים: על פי שעות, לפי יום עבודה, לפי שבוע עבודה או לפי חודש עבודה. אנא ציין את אופי התמיכה/ייעוץ בו הנך מעוניין.
* ניתן לרכוש בנק שעות חודשי או לעבוד על פי הצורך. בכל מקרה כל עבודה תעשה רק לאחר ביצוע התשלום.
* לחברות קטנות מומלץ לקחת שירות קבוע של תמיכה וייעוץ כלליים החל מיומיים בחודש ועד עבודה מלאה בהתאם לצורך. אנשים פרטיים מומלץ לקבל שירות בחינם בפורומים השונים (ייעוץ חיצוני אינו זול).
* מומלץ בכל מערכת חדשה לקבל ייעוץ מיקצועי באפיון המערכת. אפיון זה יכול להיות בסיס לתמחור הצעות מחיר וכמובן להמשך תהליך הפיתוח. פעולה זו מומלצת גם לחברות וגם לאנשים פרטיים המפתחים מערכות מסחריים. למפתחי קוד פתוח בחינם ניתן לפנות לפורומים ובדרך כלל אני שמח לעזור כמיטב יכולתי בהתנדבות (אנא לא לפנות אלי בפרטי לגבי עזרה התנדבותית! לשם כך יש את הפורומים הפתוחים בהם אני לוקח חלק פעיל).
* אין שום התחייבות מיקצועית בפרט בנושאים הקשורים לדיבאג בהם אין אפשרות להעריך זמני עבודה של פעולת מציאת שגיאות במערכות קיימות בדרך כלל.
3. אנא ציין את אופי התמיכה/ייעוץ בו הנך מעוניין.
4. זכור שהפורומים הם מקום טוב לקבל תמיכה בחינם (בעיקר לבעיות ספציפיות שעולות) ואין סיבה לפנות לתמיכה בתשלום בכל שאלה. עם זה יש ייתרון גדול בייעוץ ותמיכה קבועים תוך מעקב על מערכות המפותחות בחברה על ידי יועץ קבוע שלומד את המערכות והקוד.
בברכה,

--- Un authorized user ---