en-UShe-IL
You are here:   Blog
Register   |  Login

Blog Archive:

Maximize
* Can be used in order to search for older blogs Entries

Search in blogs


Blog Categories:

Maximize
* Can be used in order to search for blogs Entries by Categories

Blog Tags:

Maximize
* Can be used in order to search for blogs by keywords

TNWikiSummit


Awared MVP

 


Microsoft® Community Contributor 


Microsoft® Community Contributor


 Read this before you use the blog! Maximize

Recent Entries

Minimize
מאי11

Written by: ronen ariely
11/05/2012 11:36 RssIcon

הקדמה

לפני מספר שבועות החלטתי לחקור מעט את האפשרויות השונות הקיימות בשוק האירוח של מכונות וירטואליות. מכיוון שהחזקתי שרת וירטואלי בחברת SPD, אז היה זה רק טבעי בעיני להתחיל במקום בו אני מקבל שירות ולבדוק תחילה באיזה פתרון הם בחרו ומדוע. לשמחתי נציגי החברה הסכימו להדריך אותי מעבר למצופה ותודתי נתונה להם על כך. בשיחה של הרבה יותר מ 30 דקות קיבלתי הסבר כללי על הדרך בה הם עובדים, המלצות וקישורים להורדה, והגעתי למסקנה שיש לבדוק לעומק את התוכנות של VMWARE כפתרונות המתאימים לי. במקביל כמובן הכרתי את התוכנות של מייקרוסופט כמו virtual PC וכמובן ה Hyper-V. אני יודע שיש עוד תוכנות בשוק אבל זהו אינו בלוג על בחירת תשתית וירטואלית, כי אם על עבודה עם תשתית של VMWARE וביצוע העברה של שרת וירטואלי ממחשב (סביבה) אחד למחשב אחר בו קיימת חומרה שונה.

בימים אלו הסתיים חשבון האחסון של אחד השרתים הוירטואליים שלי. לשמחתי נציג החברה המארחת הסכים שוב לתת לי שירות מעבר למה שמגיע לי (אין לי שירות גיבויים חיצוני ואני מסתמך על גיבויים שלי), ולהעביר אלי עותק של המכונה הוירטואלית שלי.

התהליך שנקבע היה להשהות (suspended) את המכונה הוירטואלית (VM) על מנת לבצע עותק לקובץ של ה VM, להעתיק את הקובץ, לכווץ אותו על מנת שנצליח להעביר אותו בזמן סביר, ולהעביר את הקובץ אלי לחשבון FTP שפתחתי לצורך כך במשרד (תוך שימוש בחשבון גלישה רגיל כך שהעברת הקובץ הייתה עניין של שעות רבות). תהליך זה כולל טעות עליה נדון בהמשך.

התקנת מכונה וירטואלית חדשה מבוססת על קבצים של מכונה וירטואלית קיימת

שלב 1: יש להעביר את התיקייה של הקבצים אל אחד ה Datastores שמוגדרים לנו במכונה הוירטואלית.

שלב 2: נוסיף מכונה וירטואלית חדשה

בחלונית Commands נבחר בקישור Add Virtual Machine to Inventory

שלב 3: נמצא את התיקייה של המכונה שלנו ונוסיף אותה אל המכונות שלנו

מרגע זה המכונה נוספה לנו לרשימת המכונות הוירטואליות (ראה תמונה מעל) ברשימת ה Inventory שלנו והיא מוגדרת בשרת ה VMWARE, אבל עדיין אינה מוכנה לעבודה ככל הנראה.

שלב 4: הגדרות המכונה הוירטואלית החדשה והתאמה שלה לחומרה במחשב החדש

מכונה וירטואלית מובנית על החומרה הקיימת המחשב. הגדרות רבות שנעשות מתבססות על החומרה ואינן זהות כשמבוצע מעבר בין מחשבים שונים. כך למשל יש לוודא התאמה של כרטיס הרשת, CD במכונה הוירטואלית צריך להתאים להגדרות החדשות ועוד. לפני שאנו מנסים להפעיל את ה VM עלינו לוודא שהגדרות המכונה תואמות את החומרה שיש לנו במחשב. יש לעבור על כל החומרה הוירטואלית שלנו ולוודא התאמה מלאה.

נבחר את המכונה הוירטואלית שלנו בחלונית השמאלית של ה Inventory (ראה תמונה מעל). בחלונית האמצעית נגלול עד לחלק של ה Hardware.

עלינו לעבור על כל חומרה שיש לנו ולבדוק התאמה שלה.

שלב 5: הפעלת המכונה הוירטואלית החדשה שלנו

תקלות ופתרון

הטעות

זוכרים שאמרתי שנעשתה טעות בתהליך שנקבע? על מנת שנוכל לבצע גיבוי לקובץ של המכונה הוירטואלית ביצענו לו השהייה (suspend). הבעיה היא שלא ניתן לשנות הגדרות חומרה במכונה וירטואלית במצב מושהה. כמו כן לא ניתן לכבות (Power Off) מכונה וירטואלית במצב מושהה ולסיום אפילו לא ניתן להפעיל (Power On) את המכונה הוירטואלית אם הגדרות החומרה בה אינן תואמות (בצורה קריטית) את החומרה שיש לנו במחשב. עם הפעלת המכונה אנו נקבל הודעת שגיאה. הודעה זו אינה קשורה למערכת ההפעלה הוירטואלית אלא למכונה עצמה ולכן אין לנו אפשרות לבצע פעולה של כיבוי מסודר של המכונה :-(

מסקנה:

לפני שמבצעים העברה של מכונה וירטואלית יש לבצע כיבוי מסודר של המכונה ולא להסתפק בהעתקת הקובץ של מכונה במצב מושהה אלא בהעתקת הקובץ של המכונה במצב כבוי!

הפתרון:

* הערה: תהליך זה עלול לכלול איבוד מידע!

לאור כך שאני לא רואה עצמי כמומחה VMWARE אני לא אוכל להגיד מה הפתרון הטוב ביותר בהכרח, אבל אני אציג את הפתרון שאני מצאתי וביצעתי.

Forcing a virtual machine to power off in VMware

מבחינת מערכת ההפעלה הוירטואלית שלנו, ביצוע כיבוי של המכונה הוירטואלית בצורה כפויה ולא דרך כיבוי מסודר במערכת ההפעלה זהה לניתוק כבל החשמל של המחשב (כמו הפסקת חשמל וניתוק מייד). לכן תהליך זה יכול לכלול איבוד מידע.

א. מחיקת קובץ VMSS

כאשר אנחנו מבצעים השהייה למכונה וירטואלית הנתונים של המכונה נשמרים בקובץ בסיומת VMSS. לשמחתי מכיוון שאני עובדתי עם קובץ מגובה ומערכת שאינה באוויר היה לי זמן לשחק. לכן בחרתי לנסות למחוק את הקובץ VMSS. מחיקת קובץ זה גורמת למכונה לחשוב שהיא נמצאת במצב מכובה.

ב. ביצוע השינויים בחומרה שרוצים

ג. החזרת הקובץ אל התיקייה

קובץ זה כאמור כולל נתונים על המכונה הקודמת שלנו וייתכן שהחזרת הקובץ תוביל לשגיאה. במקרה שלי החזרת הקובץ לא יצרה בעיה ולכן יכולתי לפתוח את המכונה הוירטואלית AS IT IS.

אם נתקלים בבעיה

* הערה: בלי קשר לתהליך זה הרי שאם ביצענו שינוי חומרה כמו הורדת דיסק הרי שמערכת ההפעלה עצמה עלולה לסבול מעט בשל שינוי החומרה, אבל טיפול בנושא זה כבר חורג ממדריך הנוכחי וקשור למערכת ההפעלה עצמה ולא ל VMWARE.