en-UShe-IL
You are here:   Blog
Register   |  Login

Blog Archive:

Maximize
* Can be used in order to search for older blogs Entries

Search in blogs


Blog Categories:

Maximize
* Can be used in order to search for blogs Entries by Categories

Blog Tags:

Maximize
* Can be used in order to search for blogs by keywords

TNWikiSummit


Awared MVP

 


Microsoft® Community Contributor 


Microsoft® Community Contributor


 Read this before you use the blog! Maximize

Recent Entries

Minimize
מרץ31

Written by: ronen ariely
31/03/2011 14:06 RssIcon

כפתורי גישה מהירה

שימוש בכפתורי גישה מהירה להפעלת מאקרו
כמה פעמים אתם מבצעים פעולות קבועות למסמכים שאתם כותבים?
האם יש לכם פורמט אהוב עבור מסמכים ואתם נאלצים לבצע את אותה פעולת עיצוב כל פעם מחדש
?
האם אתם כותבים מאמרים לאינטרנט ונעזרים בוורד על מנת לעצב אותם בצורה קבועה המתאימה לכם?
אם אחת התשובות היא כן אז מומלץ להמשיך בקריאת המדריך ואולי הקודים בהמשך יוכלו לעזור לכם לקצר את זמני העבודה שלכם (או של המזכירה שלכם).
פיתוח קוד לעומת ביצוע פעולה ישירה
כלל "פיתוח קוד לעומת ביצוע פעולה ישירה" קובע שאם פיתוח הקוד החד פעמי קצר יותר ממספר הפעמים שאתם עושים שימוש בפעולה מסוימת כפול הזמן שלוקח לבצע את הפעולה הרי שעליכם להשתמש בפיתוח קוד שיוכל לבצע את הפעולה בלחיצת כפתור אחת.
בניית כפתורי הפעלה לקוד מאקרו
נסתכל על החלק העליון של תוכנת הוורד 2007:
לחיצה עם כפתור הימני של העכבר על שורת המשימות
שמו לב שמעל סרגל הכלים מופיעים בתמונה כפתורים הפעלה מהירה. אם חלק זה אינו מופיע אצלכם הרי שעליכם להגדיר להציג את סרגל הכלים לגישה מהירה מתחת לרצועת הכלים (האפשרות הסניה באינדקס שנפתח לכם) לפני שנמשיך לשלב הבא.
עתה נבחר באפשרות "התאמה אישית של סרגל הכלים לגישה מהירה...
נעבור על החלון שנפתח בקצרה ונסביר בעזרת הערות על גבי התמונה מה אנו רואים.
בחלון זה נוכל לעצב לנו את הכפתורים בהם אנחנו רוצים לעשות שימוש מהיר. כאן נוכל למשל לבחור מרשימת הפעולות המובנות בתוכנת הוורד כגון "שמירה" או "דואר אלקטרוני" ועוד
על מנת לבחור מרשימת האפשרויות המובנות פשוט נבחר ברשימה הנפתחת "בחר פקודות מתוך" באפשרות של "פקודות נפוצות" ועתה כל מה שנשאר לנו זה לבחור איזה פקודה רוצים להציג את הכפתור שלה מהרשימה שיש לנו וללחוץ על "הוסף>>" על מנת שהכפתור יראה אצלנו בתוכנה.
בחרו את כל הכפתורים לפעולות מובנות שאתם נעזרים בהם פעמים רבות (מבחינה עיצובית אני לא ממלית על בחירה של יותר מ 10-15 כפתורים).
על מנת להדגים את הפעולה ולסדר את המראה של הכפתורים מייקרוסופט סיפקה לנו גם "כפתורי" עיצוב. כפתורים מדומים שאינם מפעילים שום דבר אלא רק נועדו לעזור בעיצוב הסרגל כלים. למשל בחירה של "מפריד" תאפשר לנו ליצור הפרדה וירטואלית בין הכפתורים של פעולות מובנות בוורד לבין כפתורי המאקרו שלנו. נוסיף הפרדה בסיום בחירת הכפתורים המובנים.
על מנת להוסיף כפתור לפקודות שלנו (למשל הוספת כפתור למאקרו שיבצע לנו עיצוב מסוים) פשוט נבחר באפשרות של "פקודות מאקרו". לאחר בחירת האפשרות של הצגת "פקודות מאקרו" נוכל לראות בצד הימני את כל פקודות המאקרו הנגישות כרגע. מייד לאחר העתקת הקודים בהמשך תוכלו לבור להוסיף כפתורים לכל פקודת מאקרו שלכם.
 
שמירת קוד מאקרו לשימוש עבור כל מסמך עתידי
פקודות מאקרו יכולות להישמר כחלק ממסמך וורד מסוים או כחלק ממסמך וורד כלי שנגיש לכל המסמכים. שמירה של קוד כחלק ממסמך מסוים לא יאפשר לכם לעשות בו שימוש במסמכים האחרים ויגרור שגיאות אם תדירו כפתורי הפעלה מהירה לפקודות שאינן נגישות. מה גם שכל תוכנת אנטי וירוס או אפילו הגדרות הוורד עצמו עלולות למנוע מכם או להזהיר אתכם כל פעם שתרצו לעשות שימוש במסמך הכולל פקודות מאקרו.
לכן את פקודות המאקרו נשמור כאמור במסמך מיוחד כללי שנועד לצרכים אלו בשם Normal.dotm
נסתכל על חלון פקודות המאקרו שלנו למשל לאחר שכללתי את שלושת הקודים ממדריך זה במסמך המתאים:
דוגמאות קודים בהם אני עושה שימוש
עיצוב המסמך
הקוד הראשון בו נעזר כולל פקודה אחת בלבד. בחירה של סטייל העיצוב של המסמך. כמובן שאתם חייבים לוודא שאכן יש לכם סטייל שם המתאים. אני אוהב לכתוב במאמרים בסטיל מובנה בשם "מהודר" (ברור שקיים רק בגרסה העברית בשם זה):
Sub MyStile()
    ActiveDocument.ApplyQuickStyleSet ("מהודר")
End Sub
עיצובמקטעשלרשימה
הקוד הבא אינו הקוד המיטבי כמובן ונועד רק להציג אפשרות של מעבר בלולאה על השורות שבחרנו וביצוע עיצוב של כל הפסקאות בזו אחר זו. פעולה נכונה יותר תהיה ביצוע פעולות על כל הפסקאות ביחד ורק תיקון של ההבדל שרוצים בפסקה האחרונה. דוגמה לביצוע פעולה על כל הטקסט הנבחר ניתן לראות "עיצוב מקטע של קוד במסמך".
Sub MyListStyle()
    ' עיצוב הפסקאות עד האחרונה לא כולל
    For x = 1 To Selection.Paragraphs.Count - 1
        Selection.Paragraphs(x).CloseUp
        Selection.Paragraphs(x).SpaceBefore = 0
        Selection.Paragraphs(x).SpaceAfter = 0
    Next
End Sub
עיצובמקטעשלקודבמסמך
קטע קוד זה הוא הקוד האחראי לעיצוב כל הקודים בנמצאים במסמך זה. פשוט מסמנים את מקטע הקוד.. לוחצים על כפתור ההפעלה של המאקרו והקוד מקבל את העיצוב כולל צביעת השורות לסירוגין.
* הערה: בכל פעם שאני עורך את הקוד אני מריץ את המאקרו שוב כדי לקבל את העיצוב המתוקן. למשל הוספת שורה מחייבת הרצת המאקרו שוב כדי לצבוע את השורות בהתאם באופן הנכון.
Sub FormatCodeParagraph()
  ' נבדוק מה הרווח אחרי השורה האחרונה כדי להחזיר אותו בסיום המקטע שלנו
    Dim MySpaceAfter As Integer
    MySpaceAfter = 0
    MySpaceAfter = Selection.Paragraphs(Selection.Paragraphs.Count).SpaceAfter
    With Selection
        ' נוסיף מסגרת של גבול לקוד כדי לקבל את הקוד בתוך טבלה
        .Borders.Enable = True
        ' נעצב את כל הטקסט שנבחר
        With .ParagraphFormat
            'left-aligned
            .Alignment = wdAlignParagraphLeft
            'space betwen line is 1
            .Space1
            .WordWrap = False
            'Removes any spacing before the specified paragraphs.
            'equivalent to use:
            '.CloseUp
            SpaceBefore = 0
            .SpaceBeforeAuto = False
            .SpaceAfter = 0
            .SpaceAfterAuto = False
        End With
    End With
    ' נצבע את השורות של הקוד לסירוגין
    For x = 1 To Selection.Paragraphs.Count
        If x Mod 2 = 1 Then
            Selection.Paragraphs(x).Shading.BackgroundPatternColor = RGB(236, 237, 255)
        Else
            Selection.Paragraphs(x).Shading.BackgroundPatternColor = RGB(205, 207, 255)
        End If
        ' נחזיר את הרווח אחרי השורה האחרונה
        If x = Selection.Paragraphs.Count Then Selection.Paragraphs(x).SpaceAfter = MySpaceAfter
    Next
End Sub
 
בהצלחה