en-UShe-IL
You are here:   Blog
Register   |  Login

Blog Archive:

Maximize
* Can be used in order to search for older blogs Entries

Search in blogs


Blog Categories:

Maximize
* Can be used in order to search for blogs Entries by Categories

Blog Tags:

Maximize
* Can be used in order to search for blogs by keywords

TNWikiSummit


Awared MVP

 


Microsoft® Community Contributor 


Microsoft® Community Contributor


 Read this before you use the blog! Maximize

Recent Entries

Minimize
נוב4

Written by: ronen ariely
04/11/2010 03:59 RssIcon

שילוב מערכת ניהול תוכן עם קבצים חיצוניים:

כל מערכת ניהול תוכן וכל שני אתרים או יותר ניתן להפעיל במקביל. על מנת להבין באופן מדויק במה זה כרוך עלינו לדעת נתונים על מערכת ניהול התוכן, הקבצים שרוצים לשלב והשרת שאמור לשלב בין המערכות/קבצים.

הכנסת קבצים ישירות

מערכות ניהול התוכן מנהלות את הקבצים של מערכת ניהול התוכן ואין מגבלה בצמוד לקבצים אלו לשים קבצים נוספים שירוצו "כמו קבצים ללא מערכת ניהול התוכן". כך למשל ניתן לשים בתיקיית האפליקציה של מערכת ניהול התוכן כל קובץ HTML שרוצים ואם השרת יפנה לקובץ זה הרי שהגולש יוכל לראות את הקובץ. כמובן שיש לשמור על "חוקי" מערכת ניהול התוכן ולוודא שלא נוצרת סתירה.

* דוגמה לבעיה: בכל מערכת ישנם קבצים משותפים. כך למשל במקרה של אתרים בטכנולוגיית Dot.Net ישנו קובץ הגדרות האתר web.confog, קובץ global.aspx, ואחרים. בהתאם לשרת ולטכנולוגיה איתה אתה עובד המערכת מחזיקה קבצים משותפים. כמובן שאם מערכת ניהול התוכן עושה שימוש בקבצים אלו עלייך לוודא שאתה לא דורס קבצים אלו או לא משנה הגדרות הקשורות למערכת ניהול התוכן.

** דוגמה נוספת: יש לוודא שמערכת ניהול התוכן אינה עושה שימוש באותם אובייקטים של מסד נתונים שאתה רוצה לעשות שימוש אחר בתוספות שלך. כמובן שניתן תמיד לעשות שימוש ביותר ממסד נתונים אחד ולעקוף בעיה זו.

*** דוגמה נוספת: ישנם מערכות שעושות שימוש בכתובת וירטואלית (לא הפניה לקובץ אמיתי). ואז אם אתה מכניס קובץ אמיתי בשם המתאים לקובץ וירטואלי נוצרת סתירה.

כך למשל במערכת DNN יש לך אפשרות לעבוד עם URL ידידותי.

במקום כתובת אמיתית:

http:///Blog/tabid/83/language/he-IL/Default.aspx

אתה יכול להיעזר בכתובת:

http:///language.aspx

למרות שאין במערכת שום קובץ בשם language.aspx המערכת תפנה את המשתמש לקובץ המתאים. עכשיו מה יקרה אם תכין קובץ בשם זה?!?

תהיה סתירה לוגית במערכת כמובן

הפעלת אפליקציות במקביל

כל שתי אפליקציות או יותר ניתן להפעיל תחת אותו אתר על ידי הגדרת תיקיית אפליקציה. כל מי שמנהל לך את שרת האחסון יוכל לארגן את זה בכמה שניות של עבודה. תיקיית אפליקציה יכולה להיות תחת תיקיית אפליקציה אחרת או בכלל במיקום אחר פיזית בשרת (או אפילו בשרת אחר). תיקיות אפליקציה פועלות באופן נפרד לחלוטין כאילו מדובר באתרים שונים מבחינות רבות. כך שניתן להפעיל מספר רב של אפליקציות תחת אותו אתר. מכאן שאין שום מגבלה להפעיל כל מערכת ניהול תוכן עם כל תוכן שאינו קשור אליה בהגדרות נכונות בשרת.

* במקרה קיצוני שלא רוצים לערבב מערכות שונות ויש לך שליטה על השרת IIS הרי שהדרך המומלצת והמועדפת עלי היא להקים אתר נפרד עבור כל חלק באתר. הפניות מ"אתר" לאתר ניתן לעשות בצורה דינאמית בקוד וכמובן להיעזר אם רוצים בתתי דומיין. אתר נפרד מאפשר לך הרבה יתרונות החל מאבטחה ועד היתרון הפשוט של סדר במחשב ועבודה על אתרים שונים כשהגולש אינו מודע כלל שמדובר באתרים שונים.

מה הדרך הקלה ביותר?

שוב הדרך לביצוע תלויה בנתונים רבים אבל אם אני צריך לקבוע כלל אצבע לדרך קלה ביותר לשתף אפליקציה שאתה לא מכיר (מערכת ניהול תוכן למשל) עם אפליקציה שאתה מכיר (קבצי HTML שלך למשל) הרי שהפעולה הפשוטה ביותר תהיה קודם להתקין את מערכת ניהול התוכן בהתאם להוראות ההתקנה הרגילות שלה. לבדוק שהכול עובד וטוב ונכון. רק אז בשלב הבא להוסיף את התכנים החיצוניים שלך. בצורה זו תהיה בטוח מה אתה משנה, מוסיף או מוריד. ותוכל לשלוט על כך שלא ביצעת פעולה מנוגדת לקיים כבר (מערכת ניהול התוכן המותקנת כבר ועובדת)