en-UShe-IL
You are here:   Blog > new Forums FAQ

אז מה יש לנו כאן?

   מזער

למעשה לא הרבה...

אני פעיל (ככל שאני יכול מבחינת זמן) במספר קהילות מקצועיות בהם אני תומך בשאלות/בעיות שעולות. אני לא רוצה לעשות שימוש במיקום זה לפרסום קהילה זו או אחרת אז רק אציין שניתן למצוא אותי בדרך כלל תחת הכינוי pitoach או בשם שלי ronen החל בקהילות של מיקרוסופט בארץ ובעולם ועד קהילות של חברות ישראליות אחרות. כמו כן אני מגיב לעיתים לבלוגים של אנשי מקצוע.

לצערי במקומות רבים אין אפשרות לרשום תגובה נאותה בשל מגבלות המערכת. למשל צירוף תמונות, עיצוב הודעה ו/או סתם נוחות הכתיבה והעבודה

במיקום זה לכן אני מעלה לפעמים (במקרים נדירים מאוד) ובאופן זמני תגובות שהתכוונתי לשים במיקום אחר ברשת. לכן אין משמעות לכניסה לתגובות אלו בצורה מנותקת מהסיבה והמקום אליו תגובה זו נועדה להגיע. כאמור אני נעזר במערכת שלי פשוט על מנת להקל על התגובה במקום אחר ותגובות אלו יופיעו כאן באינדקס בצורה זמנית בלבד (אם כי העמוד עצמו עם התגובה ישאר באוויר עקרונית ולא ימחק על ידי ככל שאוכל).

מדריכים בעלי משמעות העומדים בפני עצמם ומנותקים ממיקום חיצוני אני אשים במסגרת הודעות הבלוג הפתוח שאני מחזיק.