en-UShe-IL
You are here:   About Me > maaz
Register   |  Login

Events list

Minimize

 
     


Awared MVP

 


Microsoft® Community Contributor 


Microsoft® Community Contributor


קישור למערכת החיה כמובן שלא ניתן לשים מטעמי אבטחה ולבקשת חברת התוכנה שנותנת להם שירות תחזוקה של המערכת. לכן בחרתי לנצל מכתב תודה נחמד שקיבלתי ממנהל מערך פקחי התנועה של חברת מע"צ ולצרף במיקום זה את המכתב.

maaz